Andre organisasjoner

Norsk Arkivråd er arkivfaglig interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor.

Arkivforbundet er en medlemsorganisasjon for institusjoner og enkeltpersoner som arbeider med vern og formidling av kommune- og privatarkiv, eller som er opptatt av arkivspørsmål.

Den danske Arkivforeningen formål er å arrangere foredrag og diskusjoner, samt å utøve annen virksomhet av arkivfaglig karakter som ikke hører inn under de faglige organisasjonene.

Svenska Arkivsamfundet er en interesseforening for alle som gjennom arbeid, forskning, studier eller på andre måter ønsker å holde seg orientert om arkiv. Les mer om Svenska Arkivsamfundet her.

Den finske Arkivföreningens oppgave er å skape og opprettholde kontakter mellom de som arbeider innen arkiv, samt å fremme kunnskap om og vitenskapelig forskning på arkivområdet. Les mer om Arkivföreningen her.

The Archives and Records Association jobber med alle aspekter med arkiv, depot og arkivkonservering i United Kingdom og Irland. Les mer om The Archives and Records Association her.

Society of American Archivists (SAA) ble grunnlagt i 1936 og er Nord-Amerikas eldste og største nasjonale arkivforening. SAA ønsker å fremme arkivarers profesjonalitet og innovasjon for å sikre identifisering, bevaring og bruk av bevaringsverdige arkiver.