Vårseminar og generalforsamling 2018: Innlegg, sakspapirer og protokoll

Lenkene under viser til innleggene fra vårseminaret 2018 i Arkivarforeningen:

Herbjørn Andresen: Kompetansebehov for fremtidens arkivarer – Hva skal til for å bruke digitalt skapt arkivmateriale i depotene?

Jon Ola Syrstad: Forventninger og behov – fra en kommunal arkiveiers ståsted

Maria Gercio: Archival institutions and competence needs: what will be expected form the archivist of tomorrow?

Vilde Ronge: Forventninger og behov til kompetansen i arkivinstitusjonene fra statsforvaltningens ståsted – et kort og langt svar

Øyvind Langeland: Virksomhetsarkitektur innen arkiv

Øyvind Ødegaard: Forskning i Arkivverket

 

Her er lenker til dokumenter fra generalforsamlingen:

Saksliste og årsmøtepapirer generalforsamlingen 2018

Protokoll generalforsamling 2018