Arkivmagasinet

Arkivmagasinet utgis av Riksarkivaren og kommer normalt med tre numre i året. Tidsskriftet ble startet i 1987. I 2006 fikk tidsskriftet ny utforming og ble samtidig tilgjengelig i pdf-format.

Arkivmagasinet, og mange andre publikasjoner, finner du i elektronisk form på Arkivverket sine nettsider.