Arkivarforeningens reisestipend våren 2016

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for arkivfaglig deltakelse på seminarer eller studieturer utenom det som arrangeres av egen arbeidsgiver eller Arkivarforeningen. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Søknadsfrist er 15. februar 2016. Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Man kan velge om man fyller ut skjemaet elektronisk og […]

Seminar for lokalgruppene i Arkivarforeningen

Arkivarforeningen arrangerer seminar for lokalgruppene i Arkivarforeningen 2.-3. desember 2015. Tema blir blant annet ordningen med lokalgrupper, rekruttering og diskusjon rundt en mulig autorisasjonsordning for arkivarer. I tillegg til styret deltar representanter fra lokallagene i Oslo, Bergen, Vestfold og Stavanger. Det vil også være deltakere fra Vestfoldmuseene og Forskerforbundet.

Reisestipend høsten 2015

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for faglige deltakelser utenom de seminarene som foreningen selv arrangerer. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Søknadsfristen er 15. september 2015. Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Man kan velge om man fyller ut skjemaet elektronisk og sender det som vedlegg til e-post til […]

Reisestipend – gratulerer!

Vårens reisestipend går til Terje Nomeland fra Statsarkivet i Bergen. Han får et tillskudd for å delta på ICA-konferansen i september. Vi gratulerer og gleder oss til en rapport fra konferansen! (Interessert i eldre reiserapporter? Du finner dem under «reiserapporter».)    

Foredrag holdt i Arkivarforeningen

Arkivarforeningens lokalgruppe i Oslo-regionen inviterte i april tidligere riksarkivar Ivar Fonnes til et åpent lunsjmøte for å innlede over temaet ”Utviklingslinjer og strategiske valg. Mål og virkemidler i arkivpolitikken de siste 30 år”. Fonnes har lang fartstid i Arkivverket og foredraget er en gjennomgang av mange av de utfordringer etaten har møtt i denne perioden. […]

Reiserapporter – nå tilgjengelig

Nå har vi fått inn reiserapportene for 2014! Det er Hilde Lange, Fredrik Larsen Lund og Vestfoldarkivet som beskriver hvordan de brukte bidraget fra Arkivarforeningen. Til høsten har du også sjansen til å søke, fristen er 15. september. Gjør som Hilde, Fredrik og Vestfoldarkivet – søk!

Vi åpner opp vårseminaret for flere!

Nå har også du som ikke er medlem i Arkivarforeningen mulighet for å melde deg på vårseminaret den 24. – 25 mars. Interessen er stor, men vi har fortsatt noen få plasser igjen! Vi inviterer derfor arkivarer i Forskerforbundet til å delta på seminaret. Prinsippet er «første mann til mølla». Forutsetningen er at arbeidsgiver dekker kostnaden det medfører å […]