Arkivarforeningens reisestipend høsten 2016

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for arkivfaglig deltakelse på seminarer eller studieturer utenom det som arrangeres av egen arbeidsgiver eller Arkivarforeningen. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Søknadsfrist er 15. oktober 2016 (ikke 15. september som det står i skjemaet). Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Fyll ut […]

Arkivarforeningens generalforsamling 2016

Det blir avholdt generalforsamling i Arkivarforeningen onsdag 16. mars kl. 11.30. Generalforsamlingen finner sted på Thon Hotel Opera i Oslo (ved Oslo S). Klikk på «les videre», deretter på linken for å se sakspapirene: Saksliste generalforsamling 2016

Arkivarforeningens vårseminar 2016

Invitasjon til Arkivarforeningens vårseminar 2016 Arkivarforeningen avholder sitt tradisjonelle vårseminar 15. – 16. mars, på Thon Hotel Opera i Oslo. Årets tema er forskning og forskningspolitikk innen arkivfaget, og strategier for privatarkivarbeid i Norge. Program vårseminaret 2016. Vi tror årets tema vil interessere flere enn Arkivarforeningens medlemmer, og ønsker derfor å åpne seminaret også for […]

Arkivarforeningens reisestipend våren 2016

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for arkivfaglig deltakelse på seminarer eller studieturer utenom det som arrangeres av egen arbeidsgiver eller Arkivarforeningen. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Søknadsfrist er 15. februar 2016. Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Man kan velge om man fyller ut skjemaet elektronisk og […]

Seminar for lokalgruppene i Arkivarforeningen

Arkivarforeningen arrangerer seminar for lokalgruppene i Arkivarforeningen 2.-3. desember 2015. Tema blir blant annet ordningen med lokalgrupper, rekruttering og diskusjon rundt en mulig autorisasjonsordning for arkivarer. I tillegg til styret deltar representanter fra lokallagene i Oslo, Bergen, Vestfold og Stavanger. Det vil også være deltakere fra Vestfoldmuseene og Forskerforbundet.