Stipendutvalget

Foreningens stipendordning gjelder for faglige deltakelser utenom de seminarene som foreningen selv arrangerer. Arkivarforeningen har et eget stipendstyre. Om utnevning til styret se statuttenes punkt 6.

Stipendstyret består av:
Hans Knut Trælhaug (Riksarkivet)
Torkel Thime (Statsarkivet i Stavanger)
Sigrid Jostad (Statsarkivet i Hamar)