Stipendutvalget

Foreningens stipendordning gjelder for faglige deltakelser utenom de seminarene som foreningen selv arrangerer. Arkivarforeningen har et eget stipendstyre. Om utnevning til styret se statuttenes punkt 6.

Stipendstyret består av:
Per Kristian Ottersland (Riksarkivet)
Sigrid Jostad (Statsarkivet i Hamar)
Aslak Wiig (Bergen Byarkiv)