Lokalgrupper

Det er etablert lokalgrupper av Arkivarforeningen. Kontaktpersoner er:

-Oslo: Margit Løyland, malo@arkivverket.no

-Bergen: Karin Gjelsten, karin.gjelsten@bergen.kommune.no

-Stavanger: Beate Aasen Bøe, beate.boe@ikarogaland.no

-Vestfold og Telemark: Birthe Østergaard Kristiansen, birthe@jarlsberghovedgard.no

Også andre steder er det planer om å opprette lokalgrupper