Lokalgrupper

Det er etablert lokalgrupper av Arkivarforeningen i Oslo (kontaktperson: Ketil Zahl), Bergen, Stavanger og Vestfold (kontaktperson: Ingrid Nøstberg). Også andre steder er det planer om å opprette lokalgrupper