Archive | Nyhet RSS feed for this section

Reisestipend høsten 2015

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for faglige deltakelser utenom de seminarene som foreningen selv arrangerer. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Søknadsfristen er 15. september 2015. Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Man kan velge om man fyller ut skjemaet elektronisk og sender det som vedlegg til e-post til […]

Reisestipend – gratulerer!

Vårens reisestipend går til Terje Nomeland fra Statsarkivet i Bergen. Han får et tillskudd for å delta på ICA-konferansen i september. Vi gratulerer og gleder oss til en rapport fra konferansen! (Interessert i eldre reiserapporter? Du finner dem under «reiserapporter».)    

Vi åpner opp vårseminaret for flere!

Nå har også du som ikke er medlem i Arkivarforeningen mulighet for å melde deg på vårseminaret den 24. – 25 mars. Interessen er stor, men vi har fortsatt noen få plasser igjen! Vi inviterer derfor arkivarer i Forskerforbundet til å delta på seminaret. Prinsippet er «første mann til mølla». Forutsetningen er at arbeidsgiver dekker kostnaden det medfører å […]

Vårseminar og generalforsamling 2015

Temaet for årets vårseminar er «Arkivarrollen i endring. Hvorfor er arkivaren fraværende i den digitale arkivverdenen – og gjør det noe?”. Dagen etterpå samles vi til generalforsamling. Styret i Arkivarforeningen merker at det er stor interesse for vårseminaret og kan med glede meddele at riksarkivaren, Inga Bolstad, kommer på seminaret og deltar i paneldebatten. Se […]

Søk om reisestipend før 15. februar

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for faglige deltakelser utenom de seminarene som foreningen selv arrangerer. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Søknadsfrist er 15. februar 2015. Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Man kan velge om man fyller ut skjemaet elektronisk og sender det som vedlegg til e-post […]

Verdenserklæringen om arkiv – endelig på norsk

I 2010 vedtok den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA) en ”Universal Declaration on Archives” (UDA). Erklæringen er en prinsipputtalelse om arkiv, og slår blant annet fast den viktige samfunnsrollen til arkivene. Nå er UDA oversatt til norsk. Arkivarforeningen har i samarbeid med Riksarkivet, Kulturrådet, Fagforbundet, KS, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Norsk […]

Vilhelm Lange takker for seg

Vilhelm Lange takker for seg fredag 21.juni etter mange år i Riksarkivet. I den anledning vil vi i Arkivarforeningen takke Vilhelm for det arbeid han har bidratt med til foreningen. I over 20 år har Vilhelm vært med på å prege Arkivarforeningen, både som medlem, styremedlem og leder.Vilhelm ble meldt inn i Arkivarforeningen i 1990, […]