Archive | Nyhet RSS feed for this section

Fellesseminar for fagpolitiske foreninger

Forskerforbundet arrangerte sitt årlige seminar for de fagpolitiske foreningene 13. november.  Dette er en samling for styrene i alle de fagpolitiske foreningene og representanter fra Forskerforbundets sekretariat der man drøfter ulike fagpolitiske temaer og utveksler informasjon. Arkivarforeningen stilte i år med tre deltakere. Dagen startet med at generalsekretær Hilde Gunn Avløyp orienterte om aktuelle saker […]

Rapport fra Roma

Arkivarforeningen holdt sitt årlige seminar for styret og lokalgruppelederne 28.-30. september 2017. Vi legger ut referatet fra turen hvor det fremgår at vi var i møte med den italienske arkivarforeningen, det italienske Riksarkivet, Statsarkivet i Roma og oljeselskapet ENI. I tillegg ble det holdt interne møter. Les mer i vår Rapport fra Roma 2017

Arkivarforeningen med høringssvar til EUs nye personopplysningslov

Justis- og beredskapsdepartementet sendte utkast til ny personopplysningslov på høring. Arkivarforeningens høringssvar gikk via Forskerforbundet sentralt som i all hovedsak benyttet innspillene fra Arkivarforeningen i sitt svar til Justis- og beredskapsdepartementet. Dette dannet grunnlaget for et stort oppslag i Klassekampen fredag 10. november 2017 under overskriften: «Arkivarer krever avklaring – Med EUs nye personvernlov styrkes […]

Norsk Arkivforum relansert

Arkivarforeningen har nå blåst liv i Norsk Arkivforum igjen, med to nye utgivelser på kort tid! Tidsskriftet ble utgitt første gang i 1980, med artikler basert på innleggene holdt på Norsk arkivseminar (Arkivverkets internseminar) og Arkivarforeningens seminarer. De siste årene har imidlertid tidsskriftet ligget for det meste brakk. Norsk Arkivforum nr. 22 er i sin […]

Arkivarforeningens vårseminar 2017

Årets tema: Arkivdanning og bevaring. Et samliv til besvær? Program vårseminar 2017 Tid: 28. og 29. mars 2017 Sted for vårseminar og generalforsamling: Thon Hotel Opera, Oslo Sted for middag: Ekebergrestauranten Påmeldingsfrist: 28.februar Meld deg på her: https://www.forskerforbundet.no/om-oss/organisasjon/foreninger/arkivarforeningen/varseminar/ HUSK: kryss av for begge dagene om du skal delta på både seminardagen og generalforsamlingen. Husk også […]

Arkivarforeningens reisestipend våren 2017

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for arkivfaglig deltakelse på seminarer eller studieturer utenom det som arrangeres av egen arbeidsgiver eller Arkivarforeningen. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Søknadsfrist er 1. mars 2017 (ikke 15. februar som det står i skjemaet). Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Fyll ut […]